direction ul. Kilińskiego 10/2, Gdynia email kontakt@pogotwieinwestycyjne.pl phone +48 501-860-843

POGOTOWIE INWESTYCYJNE FIDIC

Udzielimy odpowiedzi już w 1 dzień, pozostając do Waszej dyspozycji 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Misją działania POGOTOWIA INWESTYCYJNEGO FIDIC jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa Wykonawców, Zamawiających, którego wymiernym efektem ma być maksymalizacja zysku i minimalizacja kosztów w jak najkrótszym czasie.
Najważniejszym celem działania jest udzielenie pomocy w formie porady, opinii, działania bezpośredniego podczas negocjacji, mediacji w jak najkrótszym czasie.

 pogotowie inwestycyjne
 

DLACZEGO "POGOTOWIE INWESTYCYJNE" ?:

 1. Czy realizacja inwestycji w oparciu o standard Czerwonego FIDIC-a, Żółtego FIDIC-a uzupełnionego o tzw. „polski FIDIC” nie powodowała ciągłego bólu głowy?
 2. Czy dobór właściwych subklauzul FIDIC do wykonawstwa robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających nigdy nie sprawiał Ci kłopotu?
 3. Czy sporządzanie raportów o postępie prac, harmonogramów, odpowiedzi na wezwania Inżyniera Kontraktu i innych wymogów FIDIC-a nie stanowiło żadnego problemu?
 4. Czy zawsze wiedziałeś kiedy należy sporządzić tzw. polecenia zmiany, powiadomienia, roszczenia, wnioski, protokoły konieczności, protokoły z negocjacji i inne istotne dokumenty w trakcie realizacji inwestycji?
 5. Czy kiedykolwiek mając do przygotowania ofertę przetargową potrzebowałeś natychmiastowej pomocy w zadaniu konkretnych pytań, oceny projektu umowy czy analizy SIWZ ?
 6. Czy mając obowiązek odpowiedzi na żądanie Zamawiającego uzupełnienia oferty i bardzo krótki czas nie objawiałeś się o utratę wadium i ewentualne wykluczenie i odrzucenie oferty?
 7. Czy nie obawiałeś się o efekt oceny kompletności i koordynacji wielobranżowej dokumentacji technicznej i przedmiaru robót stanowiących podstawę do wyceny Twojej oferty przetargowej?
 8. Czy nigdy nie sprawiała ci kłopotów ocena efektów finansowych podpisanej umowy projektowej, budowlanej, o nadzór, zastępstwa inwestycyjnego i innych w charakterze podwykonawcy czy generalnego wykonawcy w sytuacji ewidentnej presji czasu?
 9. Czy spójne, logiczne i kompleksowe przedstawienie własnego stanowiska przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądem arbitrażowym czy sądem powszechnym jest zadaniem prostym ?

Jeżeli na większość pytań (przyznaję retorycznych) odpowiedź jest twierdząca to sens POGOTOWIA jest oczywisty

 pogotowie inwestycyjne fidic
 

POGOTOWIE INWESTYCYJNE FIDIC:

 1. to pomoc w właściwej realizacji planów i zarzadzaniu budową;
 2. to przygotowanie i ocena projektów umów w procesie inwestycyjnym: umów budowlanych, o prace projektowe, nadzór inwestorski;
 3. to przygotowanie i ocena ofert przetargowych, odwołania, quasi protesty, zapytania;
 4. to efektywne kierowanie procesem inwestycyjnym;
 5. to komunikacja pomiędzy Inwestorem – Wykonawcą - Projektantem;
 6. to standaryzacja prac i przygotowanie roszczeń;
 7. to niezawodny ratunek dla Twojej budowy!

CEL DO OSIĄGNIĘCIA

Realizacja inwestycji w pełni zgodna z założeniami. Optymalizacja czasu (maksymalne skrócenie procedur) to nie tylko dodatkowe korzyści w formie zmniejszenia kosztów. Działanie błyskawiczne na wielu płaszczyznach, które zapewni ochronę Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy przed realną groźbą utraty płynności finansowej w ramach realizowanych kontraktów inwestycyjnych.

Bądź z nami w kontakcie:

+48 501 - 860 - 843

kontakt@pogotowieinwestycyjne.pl