direction ul. Kilińskiego 10/2, Gdynia email kontakt@pogotwieinwestycyjne.pl phone +48 501-860-843

Kancelaria Doradcza FIDIC

Stawiamy na prawidłowe planowanie, a następnie na aktywną kontrolę wykonywania robót zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Dzięki aktywnej współpracy wykonawcy z nadzorem i projektantem strony mogą, w każdym stadium realizowanej inwestycji, odpowiednio reagować na powstające problemy i bezzwłocznie usuwać zagrożenia opóźniające realizację inwestycji, a tym samym zwiększające koszt jej wykonania.

Projekt POGOTOWIA INWESTYCYJNEGO FIDIC jest wyjściem na przeciw potrzebom środowiska wykonawców i inwestorów.

cezary tetzlaff

Cezary Tetzlaff

właściciel

Pracuje w charakterze konsultanta i doradcy od ponad 25 lat. Posiada wykształcenie politechniczne, a także w zakresie zarządzania finansami co umożliwia mu kompleksową ocenę procesu inwestycyjnego. Znajomośc mechanizmów prawnych jest w tym przypadku tylko niezbędnym uzupełnieniem. Ciągłe kształcenie i doskonalenie w praktyce pozwoliły mu na wykonywanie usług o bardzo szerokim spectrum. Zdobyte doświadczenie w zakresie zarządzania projektami FIDIC, w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej w projektach inwestycyjnych oraz jako Kierownik Projektów Europejskich w zakresie zarządzania cyklem projektu zgodnie z regułami Unii Europejskie tylko dopełniły możliwości właściciela Kancelari Doradczej FIDIC.

Praktycznie od 1996 r. świadczył również usługi rzeczoznawcy i eksperta w procedurach opartych o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Posiada znajomość całego procesu inwestycyjno- budowlanego zaczynająć od studiów przedinwestycyjnych, poprzez projektowanie, procedury przetargowe, zarządzanie i nadzór nad realizacją robót, aż do rozliczenia i przygotowania raportu końcowego. Od 20 lat doradza przy realizacji największych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, również w ramach PPP. Posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjowania umów o roboty budowlane oraz doradztwa w zakresie procedur opartych o ustawę Prawo zamówień publicznych.

 

logo

Kancelaria Doradcza FIDIC  przygotowana jest do obsługi całego procesu inwestycyjnego, zapewniając inwestorowi realizację jego pomysłu, począwszy od koncepcji przez projekt, określenie kosztów, przygotowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych, nadzór i administrowanie kontraktem z wykonawcą, aż do ostatecznego rozliczenia.

Kancelaria Doradcza FIDIC może z pełną odpowiedzialnością potwierdzić znajomość całego procesu inwestycyjnego - budowlanego. Od 20 lat doradza przy realizacji największych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, również w ramach PPP. Posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjowania umów o roboty budowlane oraz doradztwa w zakresie procedur opartych o ustawę Prawo zamówień publicznych.

OPINIA

"Cezary dał się poznać jako osoba niezwykle skrupulatna (cecha nie bez znaczenia w pracy która wymaga analizy szerokiej gamy przepisów, regulacji, norm i case study) a przy tym o niezwykle szerokiej wiedzy i doświadczeniu zarówno w obszarze prawa jak i inżynierii (zwłaszcza to drugie okazało się być niezwykle użyteczne). Nie bez znaczenia jest fakt, że zawsze był doskonale przygotowany do spotkań/negocjacji, które potrafił prowadzić skutecznie i niezwykle profesjonalnie." 

Kategoria usługi: Claim Consultant

Najważniejsze zalety: Ekspert, Terminowość, Kreatywność

Kornel Blaszczyk Financial Menager / Kierownk Finansowy Projektu w firmie Strabag

18 maja 2014 

Bądź z nami w kontakcie:

+48 501 - 860 - 843

kontakt@pogotowieinwestycyjne.pl