direction ul. Kilińskiego 10/2, Gdynia email kontakt@pogotwieinwestycyjne.pl phone +48 501-860-843

 DOŚWIADCZENIE

Dotychczas Kancelaria Doradcza FIDIC miała przyjemność współpracy z kilkuset Wykonawcami i Zamawiającymi z różnych branżi w różnym charakterze, a w szczególności jako:doswiadczenie

 • doradca i konsultant STRABAG Sp. z o.o.
 • doradca i konsultant Mostostal Warszawa S.A.
 • doradca i konsultant Eiffage Polska Budownictwo ( dawniej MITEX SA)
 • doradca i konsultant BUDIMEX SA
 • doradca i konsultant WARBUD SA
 • konsultant ds. zamówień publicznych w Biurze Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ( zasięg krajowy);
 • koordynator ds. zamówień publicznych dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Chojnicach, Katowicach Zabrzu;
 • koordynator ds. zamówień publicznych, konsultant dla samorządów: Gminy Wejherowo, Gminy Targówek, Gminy Poddębice, Gminy i miasta Legionowo, Urzędu Miasta Malbork, Urzędu Gminy w Słupsku, Urzędu Miasta w Sulejówku oraz instytucji: Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, Uniwersytetu we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i innych
 • konsultant ds. zamówień publicznych w Zarządzie Służby Więziennej (Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi);

Wybrane projekty w których Kancelaria Doradcza FIDIC brała czynny udział (konsulting, doradztwo, obsługa roszczeń, procedury przetargowe, administracja):

 • Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez Wisłę w Toruniu - budowa mostu drogowego wraz z dojazdami łączącymi drogę krajową nr 1 z drogą krajową nr 15 i 80” na realizację którego podpisano umowę 212/BRPM/10 pn. „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” wykonawca - Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o.o.- Lider, Strabag AG ( Spittal) – Partner, Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. – Partner
 • Budowa obwodnicy miasta Słupska, Inżynier Kontraktu: ARCADIS Profil Sp. z o.o. ; wykonawca: Konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o.- Lider, WAKOZ Sp. z o.o.- Partner; element zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa drogi ekspresowej nr S6 ze Szczecina do Gdańska
 • Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego; wykonawca: - STRABAG Sp. z o.o.
 • Budowa obwodnicy miasta Mogilno; wykonawca: Konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o.- Lider, Firma „GOTOWSKI”- Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.
 • Rozbudowa Infrastruktury Technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego
 • Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek- przebudowa ul. Kapitulnej do polaczenia z rondem Falbanka oraz z Za zamczem do ul. Wienieckiej, etap II”
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego- etap I i etap II"
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku
 • Rozbudowa układu komunikacyjnego trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej – Projekt II – zadanie A i B
 • Połączenie autostrady A – 1 w korytarzu TEN – T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S – 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin na odcinku od km 61+650 do km 76+705
 • Opracowanie projektu wspomagania systemu oceny jakości powietrza w oparciu o metody analiz przestrzennych
 • Aktualizacja prognoz pyłu PM10i PM2,5 dla lat 2015,2020 na podstawie modelowania z wykorzystaniem nowych wskaźników emisyjnych
 • Kontrakt nr 8.2 CZĘŚĆ 1: budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Sw. Wojciech, Lipce i rejonów przyległych oraz w rejonie ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku – zadanie II, III, IV, V i VA, wykonawca PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.
 • Kanalizacja sanitarna Osowa – Barniewice – Klukowo zadanie VII i VIII. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zabornia – etap II. wykonawca PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.
 • Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia : „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk- Trasa Słowackiego”. Zadanie II. Odcinek ul. Potokowa - Al. Rzeczpospolitej, sygnatura PO-28/C/R2/2010 ; umowa podwykonawcza PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.
 • Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową - umowa podwykonawcza PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.
 • Przebudowa fragmentu ulicy Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach; wykonawca: PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.
 • Budowa zbiorników retencyjnych wraz z głównymi sieciami kanalizacji deszczowej oraz przepompowniami wód opadowych ( zlewnia 3 i 4) NA LOTNISKU Gdańsk im .Lecha Wałęsy; wykonawca: PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.
 • Budowa kolektora Sanitarnego WM-1 „Nowa Wałowa” od węzła Kliniczna do PŚ Ołowianka generalny wykonawca Hydrobudowa Gdańsk SA i Podwykonawca PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.;
 • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków Czerwony Most w rejonie ulicy Sandomierskiej w Gdańsku –Oruni; generalny wykonawca: PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.;
 • Regionalny System Odpadami Tczew – projektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów – roboty sanitarne; Podwykonawca PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.;
 • Budowa zbiornika retencyjnego Okrzei w Sopocie generalny wykonawca PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.;
 • Modernizacja zaopatrzenia w wodę PW Gdynia OSzNiP oraz JW. 3868 Gdynia Podwykonawca PW „GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.;
 • Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach w ramach tzw. PPP kompleksowy konsulting i doradztwo dla Urzędu Miasta i Gminy Łomianki,
 • Elektroniczne zabezpieczenie ochronne Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim wykonawca MITEX SA
 • Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie termomodernizacji 42 budynków mieszkalnych w m. Hel
 • Bankowa obsługa w formie rachunku skonsolidowanego WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ w Warszawie – doradztwo Prezesowi WAM
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii w RZGO Nowogard
 • Montaż instalacji solarnej w Rudzie Śląskiej na obiekcie GPW S.A. w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego system projektuj i buduj
 • Opracowanie koncepcji modernizacji lokalnych ciepłowni małej mocy (do 50MWt mocy zainstalowanej) do układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej CHP na przykładzie ciepłowni w Żychlinie
 • Budowa Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej zagospodarowania „Deptaka w ciągu ulicy Kościuszki” w Malborku z wykorzystaniem elementów małej architektury;
 • Wykonanie dokumentacji technicznej i budowy Targowiska Miejskiego w Malborku;
 • Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Malborku w latach 2009 – 2016
 • Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk-Trasa Słowackiego” Zadanie II. Odcinek ul. Potokowa – Al. Rzeczpospolitej
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Starzyno, Starzyński Dwór i Werblinia oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Starzyno
 • Zaprojektowanie i realizację modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego w Siemiatyczach z zastosowaniem układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy.

Kancelaria Doradcza FIDIC realizuje usługi konsultingowe w ramach stałych umów:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „DOCARD” Dorota Bartczak;
 • Przedsiębiorstwo Budowlane BAU-MAR Artur Komsta;
 • „ELWOZ” Sp. z o.o.;
 • „EKOMETRIA” Sp. z o.o.;
 • „Ren Ventures” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „El Professional” Mariusz Maszota;
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MC SERVIS” Marcin Cierniak;
 • Z.R.U. MONTEX Romuald Puzdrowski;
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński” Mieczysław Skibiński;
 • „KORPOS” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Półwysep” Stanisław Gruba i Kazimierz Okrój s.j.;
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INSBUD” Mirosław Sokalski;
 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo- Handlowe „TERBUD” Marian Droździel;
 • Przedsiębiorstwo Drogowe „BAZALT” Zbigniew Hrynkiewicz;
 • Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku;
 • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.;
 • Drogi i Mosty Sp. z o.o. w Słupsku
 • Ośrodek Sportu I Rekreacji w Malborku;
 • Polskie Konsorcjum Energetyczne Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstw Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „INTERBUD” Spółka z o.o.
 • "PRI-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie

Bądź z nami w kontakcie:

+48 501 - 860 - 843

kontakt@pogotowieinwestycyjne.pl