direction ul. Kilińskiego 10/2, Gdynia email kontakt@pogotwieinwestycyjne.pl phone +48 501-860-843

nivo nivo nivo nivo nivo

KANCELARIA

Podstawą działania Kancelarii Doradczej FIDIC od 1995 r. (do 2007 r. pod nazwą Agencja Zamówień Publicznych „COGITO”) jest niezależność i bezstronność. Priorytetem jest zapewnienie długofalowej i kompleksowej obsługi w trakcie realizacji inwestycji. W trakcie ostatnich 20 lat działalności konsultingowo-doradczej stale dążymy do ciągłego podnoszenia i doskonalenia jakości świadczonych usług oraz zmierzamy do tego, aby były one świadczone na najwyższym poziomie, zapewniając satysfakcję i wymierne efekty wszystkim z nich korzystających.

button1

OFERTA

ZAKRES USŁUG POGOTOWIA INWESTYCYJNEGO

W charakterze niezależnego eksperta - standaryzacja prac i poprawienie komunikacji pomiędzy inwestorem a wykonawcą w oparciu o międzynarodowy standard przepisów i norm oparty na procedurach i warunkach umownych, opracowanych i opublikowanych przez FIDIC - Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultingu

W charakterze niezależnego doradcy –- obecność od pierwszej fazy inwestycji, czyli opiniowania poprzez prace koncepcyjne, projektowanie, analizę kosztów, weryfikację, aż po ofertowanie i oczywiście wykonawstwo i rozliczenie inwestycji. Pomagam stworzyć kompleksowy program działań, wskazując kierunki i możliwości realizacji inwestycji.

W charakterze niezależnego konsultanta - globalna pomoc na każdym etapie inwestycji. Bezzwłoczne zalecenia i wskazówki w zakresie koniecznych zmian w planowanej i następnie realizowanej inwestycji z szczególnym uwzględnieniem wymogów i propozycji banków i zainteresowanych podmiotów.

button1

DOŚWIADCZENIE

Atutem KancelariiI Doradczej FIDIC jest doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy przy realizacji bardzo różnorodnych projektów w ramach całej palety barw procedur FIDIC-a: tzw. czerwonego, żółtego, zielonego i innych z wieloma klientami polskimi i zagranicznymi.
Mamy doświadczenie również z "polskim FIDIC'em", czyli.główną ideą FIDIC'a wywróconą do góry nogami za pomocą warunków szczególnych, skutecznie eliminujących zasadę zrównoważenia interesów stron oraz sprowadzających inżyniera kontraktu do roli biernego obserwatora, czyli eksperta bez kompetencji decyzyjnych.
Kancelaria korzysta również z doświadczeń innych wyspecjalizowanych konsultantów z SIDIR-u i Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

button1

Informacje dotyczące Kancelarii Doradczej FIDIC, zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny lub reklamowy i w takim celu zostały umieszczone.

W żadnym razie informacje nie zostały umieszczone w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób. W szczególności informacje nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości.

Właściciel Kancelarii Doradczej FIDIC Cezary Tetzlaff oświadcza, że informacje zamieszczane na stronie internetowej www.pogotowieinwestycyjne.pl są redagowane z należytą starannością. Skorzystanie jednak przez użytkownika z informacji na niej zamieszczonych, jako przesłanki do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, w tym w szczególności decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

Kancelaria Doradcza FIDIC nie ponosi odpowiedzialności za braki, niepoprawność zamieszczonych na niniejszej stronie informacji, zaistniałych z przyczyn technicznych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Niniejsza strona może zawierać "linki" do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Kancelarii Doradczej FIDIC. Kancelaria Doradcza FIDIC nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Znaki handlowe oraz towarowe (w tym logo firm, oprogramowania itp.) są prezentowane na stronach Kancelarii Doradczej FIDIC  wyłącznie w celach informacyjnych i z zachowaniem pełnego prawa do ich edycji bądź usuwania przez ich właścicieli.

Niniejsza strona zawiera zdjęcia, które są własnością Kancelarii Doradczej FIDIC oraz firm współpracujących.

Właścicielem marki Pogotowie Inwestycyjne FIDIC jest firma Kancelaria Doradcza FIDIC CezaryTetzlaff.

Bądź z nami w kontakcie:

+48 501 - 860 - 843

kontakt@pogotowieinwestycyjne.pl