direction ul. Kilińskiego 10/2, Gdynia email kontakt@pogotwieinwestycyjne.pl phone +48 501-860-843

nivo nivo nivo nivo nivo

KANCELARIA

Podstawą działania Kancelarii Doradczej FIDIC od 1995 r. (do 2007 r. pod nazwą Agencja Zamówień Publicznych „COGITO”) jest niezależność i bezstronność. Priorytetem jest zapewnienie długofalowej i kompleksowej obsługi w trakcie realizacji inwestycji. W trakcie ostatnich 20 lat działalności konsultingowo-doradczej stale dążymy do ciągłego podnoszenia i doskonalenia jakości świadczonych usług oraz zmierzamy do tego, aby były one świadczone na najwyższym poziomie, zapewniając satysfakcję i wymierne efekty wszystkim z nich korzystających.

button1

OFERTA

ZAKRES USŁUG POGOTOWIA INWESTYCYJNEGO

W charakterze niezależnego eksperta - standaryzacja prac i poprawienie komunikacji pomiędzy inwestorem a wykonawcą w oparciu o międzynarodowy standard przepisów i norm oparty na procedurach i warunkach umownych, opracowanych i opublikowanych przez FIDIC - Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultingu

W charakterze niezależnego doradcy –- obecność od pierwszej fazy inwestycji, czyli opiniowania poprzez prace koncepcyjne, projektowanie, analizę kosztów, weryfikację, aż po ofertowanie i oczywiście wykonawstwo i rozliczenie inwestycji. Pomagam stworzyć kompleksowy program działań, wskazując kierunki i możliwości realizacji inwestycji.

W charakterze niezależnego konsultanta - globalna pomoc na każdym etapie inwestycji. Bezzwłoczne zalecenia i wskazówki w zakresie koniecznych zmian w planowanej i następnie realizowanej inwestycji z szczególnym uwzględnieniem wymogów i propozycji banków i zainteresowanych podmiotów.

button1

DOŚWIADCZENIE

Atutem KancelariiI Doradczej FIDIC jest doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy przy realizacji bardzo różnorodnych projektów w ramach całej palety barw procedur FIDIC-a: tzw. czerwonego, żółtego, zielonego i innych z wieloma klientami polskimi i zagranicznymi.
Mamy doświadczenie również z "polskim FIDIC'em", czyli.główną ideą FIDIC'a wywróconą do góry nogami za pomocą warunków szczególnych, skutecznie eliminujących zasadę zrównoważenia interesów stron oraz sprowadzających inżyniera kontraktu do roli biernego obserwatora, czyli eksperta bez kompetencji decyzyjnych.
Kancelaria korzysta również z doświadczeń innych wyspecjalizowanych konsultantów z SIDIR-u i Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

button1

POGOTOWIE INWESTYCYJNE FIDIC

POGOTOWIE INWESTYCYJNE FIDIC to efekt wieloletniego doświadczenia Kancelarii Doradczej FIDIC w charakterze doradcy, eksperta i konsultanta.

Jednym z istotnych czynników determinujących sukces i powodzenie inwestycji jest i będzie zawsze CZAS. Dlatego logika podpowiada POGOTOWIE. Czemu INWESTYCYJNE?
Bo oferujmy doradztwo organizacyjne, ekonomiczne i prawne przy realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych.
Wiem, iż tylko natychmiastowa reakcja na problem, szybka odpowiedź i bezzwłoczna propozycja rozwiązania stanowi gwarancję minimalizacji strat i maksymalizacji zysku.button1

Bądź z nami w kontakcie:

+48 501 - 860 - 843

kontakt@pogotowieinwestycyjne.pl